ธุรกิจของเรา

บริษัทของเราให้บริการงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น

ให้บริการทางด้าน Software
รับพัฒนา Software ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า  ซึ่งปัจจุบันเรามี Software บริหารงานบุคคล ( Human Resource System ) ให้บริการแก่บริษัท ห้างร้าน โรงงานต่างๆ ที่มีลูกจ้างในหน่วยงาน ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลใบสมัคร
โดยมีการเก็บประวัติของผู้มาสมัคร ชื่อจริง ชื่อเล่น ชื่อคู่สมรส ชื่อบิดา มารดา สถานที่เกิด หมายเลขบัตรประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ตำแหน่งงานที่ต้องการ สถานศึกษาที่จบ ข้อมูลพนักงาน สามารถบอกสถานภาพของพนักงานว่า
ทดลองงานอยู่ หรือบรรจุเป็นพนักงานแล้ว
เก็บประวัติการทดลองงาน เก็บประวัติการยืดทดลองงาน เก็บประวัติเงินเดือน
ข้อมูลธนาคาร การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง การโยกย้ายหน่วยงาน สามารถกำหนดกะการทำงานได้ เก็บข้อมูลเวลาการเข้างาน
การขาด ลา มาสาย การทำล่วงเวลา มีการคำนวณเวลาการมาทำงานให้โดยอัติโนมัติ สามารถหาการทำล่วงเวลาได้ว่า การทำล่วงเวลานี้ จะได้ค่าแรงกี่บาท ( O.T. Rate ) การขอลาต่างๆ คำนวณค่าจ้างเพื่อออกสลิปเงินเดือน คำนวณภาษี
รายงานภาษีต่างๆ

ให้บริการทางด้าน Hardware

ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รับประกอบคอมพิวเตอร์ตามสเปคตรงตามความต้องการ
ในการใช้งาน ตามงบประมาณที่ระบุ   รับซ่อม, Upgrade อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์
ให้คำแนะนำในเรื่องคอมพิวเตอร์  ให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เหมาะกับองค์กรและการใช้งานของลูกค้า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของทางบริษัทมีคุณภาพเชื่อถือได้ ราคาถูก เรามีการให้บริการนอกสถานที่ เพื่อให้คามสะดวกแก่ลูกค้า

• ติดต่อเรา
139/241 บ.สิรีนเฮ้าส์ วัชรพล  ซ.ร่วมมิตรพัฒนา   ถ.วัชรพล-รามอินทรา  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220 
โทร. (02) 948 1708, (02) 570 7322, (081) 443 3086 , (081) 660 7878
                                                                                                                                                                    ทะเบียนบริษัท

HOME   |   สินค้า   |   กระดานถามตอบ
สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท อิสเทค โซลูชั่น จำกัด    |    Copyright ©  IS-TECH Solution Co., Ltd. Inc 2006 All rights reserved .